جستجو

پاکارین

داستان فعالیت پاکارین

پاکارین

به لطف خداوند در سال ۱۴۰۰ بواسطه امکانات موجود و نیاز به بهداشت فردی در دوران پاندمی کرونا، با خلق برند » پاکارین « واختصاص بخشی از درآمد فروش این برند جهت ساخت مدرسه و درمانگاه در مناطق محروم، سنگ بنای آرزویم راگذاشتم.
محصولات فراز دانه آوند چه مواردی را در برمی‌گیرد؟

مایع دستشویی

مایع ظرفشویی

مایع جرم گیر

مایع سفید کننده

مایع شیشه پاک کن

مایع لباسشویی

راه‌های ارتباطی با فراز دانه آوند